To our donors,

First of all - thank you!

„Medica“ Zenica djeluje već 29 godina i uspijeva obezbjediti rad servisa namijenjenih najranjivijim kategorijama društva – ženama i djeci žrtvama traume i nasilja. U posljednjih šest godina „Medica“ Zenica se opredijelila na kombinovano finansiranje iz međunarodnih donacija i javnih budžeta kako ne bi dovela u pitanje nijedan servis koji je namijenjen za najranjivije kategorije, a i ukazala na potrebu prepoznavanja najranjivijih kategorija. Ipak, svake godine smo u situaciji da iščekujemo odgovore međunarodnih donatora za aplicirana sredstva, kao i da li su za potrebe najranjivijih kategorija žena i djece – žrtava traume i nasilja institucije planirale sredstva u svojim budžetima. Iz godine u godinu potreba za postojanjem naših servisa, kao i rada na terenu postoji i sve je veća. Broj korisnica/korisnika koje/i nam se obraćaju se ne smanjuje – naprotiv, povećava se.

This confirms and justifies the necessity of the existence of "Medica" Zenica, which, based on many years of experience, offers complete support and protection to women and children, victims / survivors of trauma and violence, as well as men as part of therapeutic work in psychological counseling. and the activities of "Medica" Zenica of general social interest, we are aware that it is necessary to make a joint effort to make services available to users - long-term and sustainable. Previous experience shows that international donors are more willing to financially support NGOs and "Medica" Zenica, if they notice that they are followed by state institutions in BiH.

Thus, from 2007 until today, "Medica" receives financial support from the City of Zenica, and since 2008, this example of good cooperation was joined by the Zenica-Doboj Canton, as well as the Federal and State Ministries. So, your support it will always be needed in order to respond more adequately to the needs of our users. Every, even small donation from private and other business donors to users of Medica services and services in Zenica is welcome and of great importance.

In anticipation of your understanding and respect for the needs of our users, we thank you for your trust and cooperation, with cordial greetings from "Medica" Zenica!