Ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje

Riječ je o usvajanju znanja i vještina za krojenje, šivanje i tapaciranje, frizerstvo i manikuru , kao i korištenje mašine za printanje na tekstilu. Također, u koviru ekoomskog osnaživanja Medica Zenica nudi i obuku za izradu rukotvorina (nakita, igrački, heklanja, veza i sl.) kao i savladavanje kreativne tehnike dekupaž (decoupage).  Po završetku edukacija učesnice dobivaju certifikat zavisno od edukacije koju su završile.

Ekonomsko osnaživanje pomaže ženama da dođu do sigurnosti, potraže posao, ili pak radom u kući obezbijede sebi osnovna finansijska sredstva za život. Ovaj program kvalifikacija i prekvalifikacija, kao i psihosocijalnog osnaživanja, namijenjen je ženama i djevojkama koje su u potrebi kao i marginaliziranim grupama.

U proteklih 26 godina u okviru “Medice” Zenica, 1 405 žena i djevojaka su dobile  certifikat o položenim zanatskim obukama.

U periodu od 01. januara do 30. decembra 2018. godine ukupno 43 žene je započelo obuku u sklopu ekonomskog osnaživanja Medice Zenica. Od ukupno 43 žene, 21 polaznica je u edukativnom centru „Medica“ Zenica (7 polaznica na frizerskom kursu, 7 polaznica na osnovnom kursu krojenja/šivenja/tapaciranja i 7 polaznica na naprednom kursu krojenja/šivenja/tapaciranja), te 22 žene su polaznice iz okolnih sela u Žepču.

U 2018 godini, ukupno 37 žena i djevojaka je uspješno završilo ekonomsko osnaživanje, od kojih  21 žena i djevojaka  u okviru  edukativnog centra “Medice” Zenica, a 16 žena u sklopu organizovanja obuka na terenu, iz okolnih sela (Ciglane, Donje Ravne, Preko, Šećin Han, Begov Han) na području Općine Žepče. Na osnovu znanja, prakse i iskustava „Medice“ Zenica tokom trinaest godina realizacije ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja žena i djevojaka u Edukativnom centru „Medice“ Zenica i tokom deset godina realizacije programa prema prilagođenoj metodologiji u ruralnim sredimama Zeničko-dobojskog kantona) „Medica“ Zenica je izradila priručnik „Program psihosocijalnog i ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama“ te u saradnji sa ženama iz Neformalne mreže žena iz ruralnih sredina u toku 2017. godine je održala ukupno četiri prezentacije pomenutog priručnika u Gradu Zenica, općinama Zavidovići, Maglaju i Žepču.

 

Ekonomsko osnaživanje u ruralnim sredinama

U periodu od 2009. do 2018 godine realizirano je ekonomsko osnaživanje, kao i edukativne radionice iz psihosocijalne oblasti za žene i djevojke  u 26 sela sa područja Zeničko-dobojskog kantona: Arnauti, Briznik, Lokvine, Vrselje, Babino, Begov Han, Orahovica, Smajići, Kolići, Starina, Šerići, Vukotići, Bistrica, Jastrebac, Kovači, Krivaja, Mošćanica, Vranduk, Mečevići, Novi Šeher, Kopice, Pojske, Balačići, Drugavci-Babino, okolna sela sa područja općine Vareš (Daštansko, Dabravine, Stupni Do, Vareš Majdan) i okolna sela sa područja općine Žepče (Ciglane, Donje Ravne, Preko, Šećin Han, Begov Han) u saradnji sa mjesnim zajednicama Grada Zenica, općine Žepče, općine Maglaj i općine Zavidovići.

U okviru projekta ekonomskog osnaživanja u periodu od 2009 – 2018 godine, obavljena je i svečana dodjela certifikata ženama i djevojakama iz Arnauta, Briznika, Vrselja i Lokvina, Orahovice, Begovog Hana, Babina i Smajića, Kolića, Starine, Šerića, Vukotića, Bistrice, Jastrebca, Kovača, Krivaje, Mošćanice,Vranduka, Mečevića, Novog Šehera, Kopica, Pojska, Balačića, Babina – Drugavaca, okolnih sela sa područja općine Vareš (Daštansko, Dabravine, Stupni Do, Vareš Majdan) i okolnih sela sa područja općine Žepče (Ciglane, Donje Ravne, Preko, Šećin Han, Begov Han , u prisustvu predstavika/ca Grada Zenice, općina Vareš, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Zavoda za zapošljavanje ZDK, medija, vjerskih zajednica i prijatelja/ca, podržavatelja/ki Medice Zenica.

U okviru prezentacija projekta upriličene su i „Modne revije“ kao i obilježavanje i globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

Zapošljavanje

U svrhu kreiranja što boljih mogućnosti za zapošljavanje žena i djevojaka kao i osnaživanja istih da postanu konkuretna radna snaga na tržištu rada, “Medica” Zenica realizira i edukacije u oblasti životnih vještina. Svim svršenicama obuka ekonomskog osnaživanja za promociju njihovih vlastitih proizvida otvoren je i Osnaženi čudotvorni kutak u saradnji sa Gradom Zenica.