OKUPACIONA TERAPIJA I EKONOMSKO OSNAŽIVANJE

Ekonomsko osnaživanje je jedan od „Medicinih“ servisa kroz koji se nastoji pomoći ženama da dođu do sigurnijeg života, potraže posao ili da svojim radom u kući obezbijede sebi osnovna finansijska sredstva za život. Riječ je o usvajanju praktičnih znanja i vještina kao što su: krojenje, šivanje i tapaciranje, frizerstvo i manikura. Također, u okviru ekonomskog osnaživanja „Medica“ Zenica nudi i obuku za izradu rukotvorina (nakita, igrački, heklanja, treadicionalnog veza i sl.) kao i savladavanje kreativne tehnike dekupaž (decoupage).

Ekonomskim osnaživanjem na inovativan način „Medica“ Zenica je ponudila ekonomsko i psihološko jačanje žena u ruralnim sredinama na području Zeničko-dobojskog kantona. Svršenice obuka mogu izložiti svoje unikatne rukotvorine u Osnaženom čudotvornom kutku „Medice“. Rukotvorine su nastale vrijednim radom, trudom i zalaganjem žena kako na selima tako i u edukativnom centru „Medice“ Zenica. Osim navedenog, u Čudotvornom kutku građani i građanke mogu da se upoznaju sa „Medicom“ Zenica, njenim aktivnostima i sesrvisima.

U sklopu ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja u edukativnom centru “Medice” Zenica i ruralnim sredinama u 2021. godini, uključeno je ukupno 45 žene (4 žene – korisnice Sigurne kuće u edukativnom centru “Medice” Zenica u sklopu okupacione terapije i 22 žena iz sela Tršće, Kakanj, u sklopu pohađanja cjelokupnog programa ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja).