Vijesti

Edukacija za odgajatelje

Edukacija za odgajatelje
Edukacija za odgajatelje

U toku je dvomjesečna bazična edukacija nastavnog osoblja Osnovne specijalne škole u Zenici, koju provode terapeutkinje/edukatorice Medice Zenica, Sabiha Husić i Nurka Babović.

U okviru 10 radionica u trajanju od po tri sata biće obrađene teme iz sljedećih oblasti: rad u grupi i procesi grupnog/radioničkog rada; komunikacija i nenasilno rješavanje konflikta; posljedice i prevencija nasilja nad djecom i nasilja u partnerskim odnosima, te posljedice i prevencija traume.