Vijesti

Društvo socijalnih radnika ZDK uručilo zahvalnicu “Medici” Zenica

U periodu od 20. do 26. marta obilježava se Svjetska akcijska sedmica socijalnog rada koji započinje 20. marta Svjetskim danom socijalnog rada i završava 26. marta  Danom socijalnog rada Ujedinjenih naroda. Društvo socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona i ove godine obilježava Svjetsku akcijsku sedmicu socijalnog rada, a cilj je  potaknuti socijalne radnike na zajedničko djelovanje na svim nivoima,za promjenu,socijalnu pravdu te univerzalnu primjenu ljudskih prava kroz korištenje svih resursa zajednice uključujući lokalne društveneinicijative i društvene pokrete.

26.03.2012. godine Društvo socijalnih radnika održalo je radnu i svečane sjednice u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona na kojoj su pored članova društva prisustvovali  i drugi uvaženi gosti iz javnog, političkog i kulturnog miljea Bosne i Hercegovine kao što je Premijer Zeničko-dobojskog kantona, gdin. Fikret Plevljak, ministarza rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK gdin. Mirko Trifunović, Edin Arnaut, pomoćnik ministra za rad socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, gđa. Dijana Dedić, sekretar Ministarstva za rad,socijalnu politiku i izbjeglice ZDK,  gdin. Hasan Topalović, direktor Zavoda PIO/MIO ZDK,  mr.sci. Sabiha Husić, direktorica Udruženja „Medica“ Zenica  i drugi uvaženi gosti i prijatelji Društva socijalnih radnika ZDK

Dobitnici/e  priznanja i zahvalnica su:

Za doprinos u razvoju partnerstva na afirmaciji djelatnosti socijalne zaštite i socijalnog rada zahvalnice se dodjeljuju
1.    Medica Zenica
2.    Independent Zenica

Za doprinos u razvoju i afirmaciji profesije socijalnog rada i djelatnosti socijalne zaštite,dodjeljuju se zahvalnice sljedećim članovima Društva socijalnih radnika ZDK Kantona, i to:
1.    Ajdinović Fakir, Kakanj
2.    Gondžo Nihada, Vareš
3.    Eminagić Nedžida, Tešanj
4.    Višća Rešid, Olovo
5.    Avdić Amira, Zenica
6.    Beganović Esad, Zenica