DJEČIJI KUTAK

Svrha Dječijeg dnevnog centra jeste briga, podrška, zaštita i integracija djece starosne dobi do 18 godina koja žive i rade na ulicama i/ili su iz visoko rzičnih grupa. Dječiji dnevni centar je sigurno mjesto gdje se adekvatno i interventno reaguje kako bi se pomoglo rješavanju problema djeteta, promovišu i štite dječija prava (siguran smještaj, odgojno-obrazovni rad, edukativno-kreativne radionice, zadovoljavanje osnovnih potreba – svjež obrok, odjeća, obuća, higijena, te pružanje medicnske brige unuatar postojećih servisa „Medice“ Zenica i u partnerstvu sa institucijama, ustanovama i nevladinim organizacijama.

Za naše sigurno dijete dodantu vrijednost pruža i program „stariji brat, starija sestra“. U „Medici“ Zenica možeš steći prijatelja za cijeli život i biti „starija sestra ili brat“.

Do decembra 2021. godine, 2257 djece je bilo dio Dječijeg dnevog centra.

Kako možemo postati stariji brat ili sestra?

“Medica” Zenica svake godine za sve zainteresirane osobe od 19-30 godina objavljuje poziv putem obavijesti na fakultetima i na web i facebook stranici “Medice” Zenica.

Da bi postao/la stariji brat ili sestra potrebno je:

  • Da si starosne dobi između 19 i 30 godina
  • Spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada
  • Želiš jednom djetetu biti prijatelj  i tako mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu, pružiti podršku i izgraditi odnos povjerenja

Prijave možete slati tokom cijele školske godine na email adresu medica1@bih.net.ba

Koje su koristi od volonterskog angažmana u projektu “Stariji brat, starija sestra”?

  • Prijateljstva za cijeli život
  • Edukacija koja te priprema za tvoju ulogu “starijg brata, starije sestre”
  • Sedmično druženje sa djetetom tokom jedne godine
  • Savjetodavni sastanci sa stručnjacima/stručnjakinjama u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom
  • Druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice i posjetw kulturnim i sportskim događajima
  • Potvrda o volontiranju u prijektu “Medice” Zenica – Stariji brat, starija sestra” ukoliko se volontira minimalno 40 sati