Dječiji dnevni centar

Dječiji dnevni centar je sigurno mjesto za djecu gdje se adekvatno i interventno reaguje kako bi se pomoglo rješavanju problema djeteta, promovišu i štite dječija prava (siguran smještaj, odgojno-obrazovni rad, edukativno-kreativne radionice, zadovoljavanje osnovnih potreba-svjež obrok, odjeća, obuća, higijena, pružanje medicinskih usluga unutar postojećih servisa “Medice” Zenica i u partnerstvu sa institucijama, ustanovama i nevladinim organizacijama…) kao i rad sa roditeljima i djecom kroz ostale servise “Medice” Zenica koji postoje 26 godina.

Koja je svrha i kome je namjenjen?

Svrha dječijeg dnevnog centra jeste briga, podrška, zaštita i integracija djece starosne dobi do 18 godina koja žive i rade na ulicama i/ili su iz visoko rizičnih grupa, kao i rad sa njihovim roditeljima i porodicama.

Šta se tamo radi?

U Dječijem dnevnom centru djeca provode kvalitetno vrijeme posvećeno:

 • Učenju i opismenjavanju
 • Kreativnom izražavanju kroz crtanje, bojenje, modeliranje, dramatizaciju bajki i basni…
 • Učestvovanju u edukativno-suportivnim i kreativnim radionicama, igri i socijalizaciji sa vršnjacim
 • Igri i socijalizaciji sa vršnjacima
 • Usvajanju lijepog ponašanja, komunikacijskih sposobnosti i higijenskih navika

Kad možemo doći u Dječiji dnevni centar “Medice” Zenica?

Dječiji dnevni centar radi od ponedjeljka do petka od 08:00-16:30h.

Projekat “Stariji brat, starija sestra”

Projekat se bazira na razvijanju prijateljskog odnosa između djeteta i volontera/ke kroz druženje, lijepe, radosne i posebne trenutke u životu, podršku, povjerenje i razvijanje zdravih životnih vještina i navika, te na taj način i djeca i volonteri šire svoju socijalnu mrežu. U projektu “Stariji brat, starija sestra” uključeno je 49 volontera/ki i 53 djece.

Faze projekta

 • Prijavljivanje volontera
 • Odabir volontera
 • Edukacija za volontere
 • Odabir djece iz psihološkog savjetovališta i sigurne kuće “Medica” Zenica i u saradnji sa partnerskim ustanovama JU Dom porodica Zenica i JU Centar za socijani rad Zenica
 • Upoznavanje i druženje djece i volontera
 • Savjetodavni sastanci sa stručnjacima/stručnjakinjama u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom

Kako možemo postati stariji brat ili sestra?

“Medica” Zenica svake godine za sve zainteresirane osobe od 19-30 godina objavljuje poziv putem obavijesti na fakultetima i na web i facebook stranici “Medice” Zenica.

Da bi postao/la stariji brat ili sestra potrebno je:

 • Da si starosne dobi između 19 i 30 godina
 • Spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada
 • Želiš jednom djetetu biti prijatelj  i tako mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu, pružiti podršku i izgraditi odnos povjerenja

Prijave možete slati tokom cijele školske godine na email adresu medica1@bih.net.ba

Koje su koristi od volonterskog angažmana u projektu “Stariji brat, starija sestra”?

 • Prijateljstva za cijeli život
 • Edukacija koja te priprema za tvoju ulogu “starijg brata, starije sestre”
 • Sedmično druženje sa djetetom tokom jedne godine
 • Savjetodavni sastanci sa stručnjacima/stručnjakinjama u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom
 • Druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice i posjetw kulturnim i sportskim događajima
 • Potvrda o volontiranju u prijektu “Medice” Zenica – Stariji brat, starija sestra” ukoliko se volontira minimalno 40 sati

 

Djeca „Medice“Zenica postaju aktivni akteri u „Medici“, ali i u zajednici, putem participacije u planiranju i kreiranjua ktivnosti namjenjenih za djecu. Djeca koja su korisnici Dječijeg dnevnog centra „Medica“ Zenica aktivno su učestvovala u izradi promotivnog materijala u formi planera, koji sadrže i crteže djece i poruke na teme:dječija prava,komunikacija, nenasilno rješavanje konflikta i nasilje i trgovina ljudima

Pored učešća i doprinosa djece u izradi promotivnog materijala-planera, djeca su aktivno učestvovala i u aktivnostima u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, a sa ciljem prezentiranja rezultata projekta “Održivi koraci u suzbijanju nasilja u ruralnim sredinama”.

Također, djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica redovno obilježavaju

 • „Dan djece ulice“
 • „Međunarodni dan djeteta- Dječija nedjelja“
 • Međunarodni dan dječijih prava“
 • Kampanja „16 dana aktivizma brotiv rodno zasnovanog nasilja“
 • „Dan ljudskih prava”

Prihvatilište/Prihvatna stanica
„Medica“ Zenica je vodila Prihvatilište/Prihvatnu stanica od 23.08.2011.godine i do marta 2013.godine zbrinuto je i podržano ukupno 17 djece ( 9 djevojčica i 8 dječaka) koja su nađena na ulici, u skitnji, prosjačenju.

U proteklom s dvadesetšestogodišnjem periodu u okviru odgojno-obrazovnog rada i drugih aktivnosti kroz Dječiju kuću/Dječiji dnevni centar i rad na terenu zbrinuto, educirano i osnaženo je približno 2238 djece različitog uzrasta.