Vijesti

Direktorica “Medice” Zenica mr.sci Sabiha Husić učestvuje na konferenciji “Hear my voice/Slušaj moj glas”

Direktorica “Medice” Zenica mr.sci Sabiha Husic učestvuje na konferenciji “Hear my voice/Slušaj moj glas” koja se održava na Kosovu a danas je govorila u okviru panela “Stigma koja okružuje žrtve seksualnog nasilja u konfliktu – razumjevanje i odgvori na seksualno nasilje u konfliktu-pristup orjentisan ka preživjeloj”.


Konferencija Kosov


Konferencija Kosov