Vijesti

Direktorica agencije za ravnopravnost spolova BiH posjetila Medicu

Polovinom aprila ove godine, Medicu Zenica je posjetila Samra Filipović – Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH zajedno sa saradnicima. Medica je pozvala predstavnice/ke i drugih NVO-a u Zenici, sa kojma inače surađuje, da prisustvuju ovoj posjeti.

Tom prilikom Samra Filipović-Hadžiabdić je predstavila rad Agencije za ravnopravnost spolova BiH sa fokusom na prezentaciju Gender akcionog plana BiH i pozvala prisutne predstavnice/ke nevladinih organizacija na saradnju.