Zalagački rad

Zalaganje (zagovaranje) i lobiranje

U okviru segmenta zalagačkog rada jedan od ciljeva Medice Zenica je i uticati i predlagati  izmijene i dopune zakonskih akata koji osiguravaju poboljšanje statusa preživjelih ratne traume i nasilja u mirnodopskim okolnostima u skladu sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Medica je stoga članica niza radnih tijela i zalagačkih mreža u BiH koje sudjeluju u izradi relevantnih strategija i zakona koji obuhvataju tu problematiku. Uz to razvija segment odnosa s javnošću kroz informativnu i promotivnu prezentaciju cjelokupnog rada programa Medice u zajednici i šire, kroz prijem različitih posjeta iz zemlje i inostranstva, kroz organizovanje različitih događaja, te kroz kontakte s medijima, institucijama i NVO-ima u zemlji i inostranstvu. Saradnja Medice Zenica sa resornim institucijama u zajednici se ogleda kroz zalagački rad, ali i kroz potpisivanje protokola o institucionalizaciji  međusobne saradnje  i   korištenju  postojećih resursa Medice Zenica i nadležnih institucija u BiH, a shodno potrebama  korisnica/ka. (Opširnije vidjeti pod naslovom „Saradnja“)

Područje Medicinog zalagačkog rada, između ostalog, obuhvata sljedeće aktivnosti:

 •  Učestvovanje u radnim grupama sačinjenim od predstavnika/ca institucija i NVO-a
  •    Pisanje otvorenih pisama, prijedloga za izmjene i dopune zakona
  •    Predlaganje zakonskih amandmana
  •    Organizovanje tribina, konferencija, javnih kampanja
  •    Medijski istupi i komunikacija sa medijima
  •    Javna, svečana dodjela certifikata za žene i djevojke  iz ruralnih sredina kao i iz urbanih
  •    Ciljane kampanje (16 dana aktivizma, dan volontera, dječija nedjelja, izbori i slično)
  •    Dopisi, sastanci i stalna komunikacija sa vladinim institucijama na svim nivoima
  •    Prijemi i posjeta  iz BiH i inostranstva
  •    Izrada i publikovanje informativnih, prezentacionih i edukativnih sadržaja, kao i istraživanja o traumi, nasilju, komunikaciji, nenasilnom rješavanju konflikata, kulturi dijaloga, međureligijskom i multireligijskom dijalogu, miru i pomirenju,  pregorijevanju, ljudskim pravima, odnosima s javnošću, (priručnici, brošure, kalendari, čestitke, posteri, lifleti, planeri, olovke, majice, bedževi i ostalo)Podsjećamo da se Medica Zenica 18 godina kontinuirano zalaže:•    Za prava žena preživjelih ratna silovanja; preživjelih porodičnog i drugih oblika  nasilja, kao i za prava žrtava trgovine ljudima
  •    Za ljudska prava i jednakopravnost spolova
  •    Za adekvatniji status  sigurne kuće (i drugih sigurnih kuća u BiH) i psihološkog savjetovališta  Medice  Zenica, (od početka 2007. godine)
  •   Za provođenje aktivnosti na umrežavanju institucija iz oblasti socijalne zaštiteSvake godine Medica Zenica sudjeluje u međunarodnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

Medijska pokrivenost i vidljivost  rada Medice Zenica

Prisustvo u medijima

U  periodu (01.01.-31.12.2017), „Medica“ Zenica je imala ukupno 102 medijska istupa u printanim i elektronskim medijima iz Bosne i Hercegovine i svijeta, od čega je 7 stranih medija i 95 domaćih medija. Također, u periodu januar-decembar 2017. godine web stranica je posjećena ukupno 40,248 puta sa ukupnim pregledom od 309,752 stranice sadržaja. Posjetitelji web stranice su iz Bosne i Hercegovine, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Ukrajine, Njemačke, Poljske, Sjeverne Koreje, Hrvatske, Austrije, Velike Britanije, Irske, Brazila, Turske,  Švicarske, Srbije, Kine, Rumunije,  i sl.


Posjete Medici Zenica

U izvještajnom periodu “Medicu” Zenica su posjetile ukupno 335 osobe. Medicu Zenica su posjetili predstavnici institucija, domaćih i međunarodnih organizacija:

 • Posjeta parlamentaraca iz Velike Britanije
 • Profesori i studenti Univerziteta Augustana iz Bayerna iz Njemačke
 • Predstavnici Centara za mentalno zdravlje u BiH
 • Učesnici IV Modula Evropskog programa za interreligijsko učenje koji se održavao u Bosni i Hercegovini
 • Predstavnici organizacije Cliniclowns iz Holandije koji priređuju zabavni program za djecu
 • Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
 • Profesori i studenti sa George Mason University iz SAD-a
 • Predstavnici institucija i nevladinih organizacija iz ZDK koji su bili partneri u obilježavanju Dječije nedjelje
 • Predstavnici institucija i nevladinih organizacija su prisustvovali otvaranju “Osnaženog čudotvornog kutka”
 • Liderice iz Njemačke, Afganistana, Liberije, Ugande, Ruande, Kosova, Južne Afrike, Iraka i Bosne i Hercegovine
 • Učesnici javnog događaja “Predstavljanje rezultata ekonomskog i psihosocijalnog

osnaživanja”

 • Posjeta Gradonačelnika Fuada Kasumovića i njegovih saradnika
 • Posjeta potpredsjednice FBiH gđe. Melike Mahmutbegović
 • Posjeta službenika State Department-a, liderice EUR i predstavnice Američke ambasade


Društvene mreže

Medica Zenica je u junu 2015. godine otvorila i Facebook stranicu – Medica Zenica. Do kraja 2017.godine Facebook stranica Medice Zenica ima ukupno 2122  fana. Na Facebook stranici je objavljeno ukupno 79 vijesti/postova, te su isti podijeljeni sa drugima ili ocijenjeni sa “sviđa mi se” 11 788 puta.

Od marta 2016. godine Medica Zenica je pokrenula novu Facebook stranicu pod nazivom Medica Zenica- Osnaženi čudotvorni kutak, koji do kraja 2017. godine ima 486 fanova. Od juna 2015.godine, Medica Zenica je otvorila i You Tube kanal Medica Zenica gdje je do sada objavljeno ukupno 30 video sadržaja, a isti su pregledani 3579  puta, a u periodu od januara do decembra 2017. godine na You Tube kanalu objavljeno je ukupno 4 novih video sadržaja koji su pregledani 229 puta.

Saradnja i umrežavanje
Medica Zenica je članica niza radnih tijela i zalagačkih mreža u BiH, regionu i svijetu, među kojima su: Sigurna mreža, Mreža za izgradnju mira, Mreža Sporazum plus, Stariji brat, starija sestra BiH, Neformalna ženska mreža BiH, , koja je inicirala pismo priključenja nevladinih organizacija u Evropski ženski lobi, EPIL, WAVE, itd…