Logo

Izdavaštvo Medice Zenica PDF Ispis E-mail
U minulih  23 godina "Medica" Zenica je objavila preko 80 publikacija. Ovaj segment rada obuhvata publikovanje zalagačkog, informativno-prezentacionog i promotivnog materijala "Medice" Zenica; informativno-edukativnih i stručnih brošura; rezutata analiza i istraživanja; sadržaja i rezultata realiziranih projekata; knjiga iz oblasti bliskih misiji i viziji programa "Medice", uključujući i prevođenje nekih naslova; te stručnih edukativnih priručnika iz oblasti psihoterapijskog, pomagačkog, trenerskog i zalagačkog rada..."Medica" Zenica se izdavaštvom bavi samostalno, ali povremeno i u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama.
hfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfg
jkhbvjkbhjkhbjk
Publikacije "Medice" Zenica
dfsdfgsdfsdf

dfasdfsdf

dfsdaedfdfsd
dsfsdf
fasdfsdf

dfsdaedfdfsd
dsfsdf
df
fasdfsdf

dfsdaedfdfsd
dsfsdf
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
1. Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela, uspostavljenom Mrežom na području Srednjobosanskog kantona (SBK) / Kantona Središnja Bosna (KSB), „Medica“ Zenica, 2012.godina
jkhbvjkbhjkhbjk
j
jkhbvjkbhjkhbjkjkhbvjkbhjkhbjk

jkhbvjkbhjkhbjk
2. Mreža podrške žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela-koraci i procedure SBK, „Medica“ Zenica 2012.godina

 

 

jkhbvjkbhjkhbjkjkhbvjkbhjkhbjk


3. Publikacija „Nove mogućnosti za život bez nasilja i diskriminacije“, „Medica“ Zenica, 2012.godina

 

jkhbvjkbhjkhbjk

4. Uči nenasilje, živi mir – publikacija planer/kaldendar za 2013. god.,  „Medica“ Zenica, 2012.godina
jkhbvjkbhjkhbjk

jkhbvjkbhjkhbjk

jkhbvjkbhjkhbjk
5. Uči nenasilje, živi mir-kalendar stolni za 2013.god, „Medica“ Zenica, 2012.godina
jkhbvjkbhjkhbjkđ

jkhbvjkbhjkhbj
jkhbvjkbhjkhbjk
hfghfggjghjghk
hfghfggjghjgh
6. „Razradom ratnih traumatskih iskustava, jačamo pojedinca i zajednicu“, „Medica“ Zenica, 2012.godina
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
h
hfghfggjghjgh
7. „Koliko su građani/ke općine Zenica zadovoljni kvalitetom javnih usluga“, „Medica“ Zenica 2012.godina
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjghhfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh

8. "Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela", „Medica“ Zenica, 2011.godina
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjghfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
9. "Mreža podrške žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog zlostavljanja i drugih krivičnih djela-koraci i procedure ZDK", „Medica“ Zenica, 2011.godina
hfghfggjghjgh

hfggjghjghfghfg

hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
10. „Priručnik za rad sa osobama koje su preživjele ratne traume“, „Medica“ Zenica, 2011.godina
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfggjghjghfghfg
hfghfggjghjgh
11.  Publikacija i plakat „Mir u duši, mir u kući, mir u zajednici“, „Medica“ Zenica, 2011.godina
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjghhfghfggjghjgh
hfghfggjghjghfsdfdf
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
12. Kalendar za 2012.godinu "Graditeljice mira ", TPO Fondacija Sarajevo i „Medica“ Zenica, 2011.godina
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
13. Kalendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011.godina

Kalendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011.godinahfghfggjghjgh

Kalendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011.godina

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh
14. "Protokol o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja" , 2010. godina
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjg

hfghfggjghjg


hfghfggjghjgh
15. Publikacija “Ako se mi ne bavimo nasiljem - nasilje se bavi nama“, „Medica“ Zenica 2010.godina
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh
16. "Koraci ka životu bez nasilja i diskriminacije", priručnik, „Medica“ Zenica, 2010. godina
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh
17. "Porada koring džuvdipeske bizo thaj diskriminacija", priručnik ("Koraci ka životu bez nasilja i diskriminacije" prevod na romski jezik), 2010. godina
hfghfggjghjgh

hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
hfghfggjghjgh
Kalendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011.godina
18. Kalendar/ planer  za 2011.godinu „Vidljivi, informirani, snažni“, „Medica“ Zenica, 2010.godina
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
19. Kalendar/planer „ Dijalogom protiv nasilja za 2011.godinu“, „Medica“ Zenica i TPO Fondacija Sarajevo, 2010.godina
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
20. Kalendar/planer „Mirovni kalendar za 2011.godinu“, Mreža za izgradnju mira, 2010.
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
21. "Dijalogom  protiv nasilja"- uputsvo za trening paket, Zilka Spahić-Šiljak i Sabiha Husić, TPO Fondacija i "Medica" Zenica, 2010. godina
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alen2011dar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica,

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
22. Promotivni lifleti „Dijalogom protiv nasilja“, „Medica“ Zenica u saradnji sa TPO Fondacijom Sarajevo, 2010.godina
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
23. Monika Hauser - Ne prestajati počinjati - Liječnica u angažmanu za žene traumatizirane u ratu, Chantal Louis, prevod sa njemačkog na bosanski jezik, decembar, 2009. godine (naslov originala: Monika Hauser - Nicht aufhören anzufangen - Eine Ärztin im Einsatz für kriegstraumatisierte Frauen, Chantal Louis , 2008. godina)
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
24. „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u ruralnim sredinama u Bosni i Hercegovini“, brošura, novembar, 2009. godina
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
25. "Budi muško – spriječi nasilje“, brošura, novembar, „Medica“ Zenica 2009. godina
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
26. Planer/kalendar „Vidljivi, informirani, snažni“, 2009.godina
alendar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011

al
endar/planer za 2012.godinu "Uči nenasilje, živi mir", "Medica" Zenica, 2011
hfghfggjghjg
27. Drugi pogled 9  „Na vrh ledenog brijega- istraživanje o spolno baziranom nasilju i nasilju nad djecom“;  bosanski jezik 2008. godine
hfghfggjghjg

hfghfggjghjg

hfghfggjghjghfghfggjghjg

hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
28. "Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecom", analiza, decembar, 2008. godina
hfghfggjghjg

hfghfggjghjg

hfghfggjghjg

hfghfggjghjg
hfghfggjghjg

hfghfggjghjg
29. "Za pravo na život bez nasilja i diskriminacije“, brošura, „Medica“ Zenica 2008. godina
hfghfggjghjg

hfghfggjghjg

hfghfggjghjg
hfghfggjghjg

hfghfggjghjg
30. Planer/kalendar „Vidljivi, informirani, snažni“, „Medica“ Zenica, 2008.godina

hfghfggjghjghfghfg

hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjg

hfghfggjghjg
31. "Za pravo na život bez nasilja i diskriminacije“, brošura,  „Medica“ Zenica 2007. godina

hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjg

hfghfggjghjg
32. „Za opstanak sigurnih kuća u BiH“, brošura, novembar,“Medica“ Zenica 2007. godina

hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjg
hfghfggjghjghfghfg

hfghfggjghjghfghfg
33. „Nasilje u riječi i statistici“, brošura, novembar,“Medica“ Zenica 2007. godina

hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg

hfghfggjghjghfghfg
34. „Mediji u BiH o pojavama spolnog/rodnog nasilja“, oktobar,“Medica“ Zenica, 2007. godina - monitoring i analiza pisanja medija, 2006. / 2007. godine

hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg

hfghfggjghjghfghfg
35. „Zajedno mijenjamo loše navike“, brošura, „Medica“ Zenica, 2007. godine

hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
36. „Edukacija za mlade o suzbijanju nasilja na osnovu spola/roda i o nenasilnoj    komunikaciji“, brošura, „Medica“ Zenica 2007. godine
37. „Edukacija za mlade o suzbijanju nasilja na osnovu spola/roda i o nenasilnoj    komunikaciji“, brošura, „Medica“ Zenica 2006. godina

hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfghfg
hfghfggjghjghfgh
fg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
38.„Suzbijanje nasilja na osnovu spola/roda“, brošura, „Medica“ Zenica, 2006. godine

fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg

39. Drugi pogled 8 „Multidisciplinarni pristup suzbijanju domaćeg nasilja i drugih oblika nasilja nad djecom i ženama“ – bosanski jezik, „Medica“ Zenica, 2006.godina
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
40. "Edukacija o domaćem nasilju i trgovini ljudima bazirana i fokusirana na jednakopravnosti spolova," brošura, „Medica“ Zenica, 2005.  godina
hfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfg


fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
41. „Mobilna edukacija o ljudskim pravima i nenasilnom rješavanju konflikta“, brošura,  „Medica“ Zenica 2004. godine
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
h
42. Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2003. godina
43. Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2003. godina
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
44. PRESS Clipping – "Medica u pisanim medijima od 1994.-2003.“ – „Medica“ Zenica, april, 2003.godine
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
hf
45. Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2002.godine
46. Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2002.godine
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg

47. Drugi pogled 7 „Metodologija rodno osjetljivog istraživanja“ – Agnes Callamard (prevod sa engleskog), „Medica“ Zenica, 2002.godine, ISBN 9958-9576-1-2
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
48. „PRESS Clipping i analiza pojavnosti žena u medijima“ – „Medica“ Zenica (2002. godina) 1 broj
49. PRESS Clipping – „Pojavnost žena u medijima“, „Medica“ Zenica(2002. godina) – 3 broja
50. Priručnik za zalagače – „Osnovno o javnom zalaganju“ – „Medica“ Zenica 2001.godina
51. Priručnik za trenere – „Opšte trenerske vještine (radionički rad)“ –„Medica“ Zenica 2001.godina
52. Drugi pogled 6 Priručnik trenerima za vođenje treninga za pomagače, bosanski jezik, 2001, ISBN 9958-9576-0-4
53. Drugi pogled 5 Živjeti zajedno ili živjeti odvojeno – Studija o ženskim lokalnim integrativnim organizacijama i težnja ka demokratiji u Bosni i Hercegovini, 2001, bosanski jezik ISBN 9958-9586-7-8; engleski jezik ISBN 9958-9586-8-6
54. Drugi pogled 4 Nismo naučile(i) tako smo živjele – Istraživanje o položaju Romkinja, na području općine Zenica – BiH; 2001. bosanski jezik ISBN 9958-9586-5-1; engleski jezik ISBN 9958-9586-4-3, romski jezik ISBN 9958-9586-6-x
fghfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfgfghfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfgfghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
55. Drugi pogled 3 Priručnik za pomagače i pomagačice koji rade sa žrtvama i preživjelima nasilja bosanski jezik, prvo izdanje 1999. ISBN 9958-9586-3-5; drugo izdanje 2001. ISBN 9958-9576-0-4
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg

56. Drugi pogled 2 Ne živjeti sa nasiljem – Izvještaj o nasilju nad ženama na području općine Zenica, BiH,  1999, bosanski jezik ISBN 9958-9586-0-0; engleski jezik „ 9958-9586-1-9
fghfggjghjghfghfg

fghfggjghjghfghfg
fghfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
57. Drugi pogled 1 Zbornik tekstova objavljenih u «Odabrale smo za Vas» tokom 1996. i 1997. godine ISBN   9958-9586-2-7
hfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
58. Lična karta "Medice" Zenica, 2001. /2002. /2003. / 2005. godine
hfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
59. "Medica" bilteni, 1996. / 1998. /2000. / 2003. godine
hfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghf
hfggjghjghfghfg
60. "Medica" informator «Odabrale smo za Vas» (20 brojeva tokom 1996. i 1997. godine)
hfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfg

hfggjghjghfghfg
hfggjghjghfghfg