Logo

Psihološko savjetovalište za žene, djecu i porodicu PDF Ispis E-mail

Razlozi dolaska korisnika/ca u "Medicino" savjetovalište su gotovo slični razlozima i povodima smještaja u sigurnu kuću, samo što zbrinjavanje ne uključuje stacionarni smještaj i boravak u sigurnoj kući. Najučestaliji među njima su: trauma (ratna i mirnodopska), silovanje (ratno i u mirnodopskim okolnostima), porodično nasilje, posljedice trgovine ljudima, incest, razne psihološke smetnje, stres, poteškoće u razvoju djece,  vanbračno majčinstvo, izbjeglištvo, povratak, socijalna problematika...

Psihološko savjetovalište pruža sljedeće usluge:
•    Individualni i grupni terapijski rad
•    Savjetovanje
•    Porodičnu terapiju
•    Terapijski rad sa djecom
•    Rad sa muškim članovima porodice kroz porodičnu terapiju
•    Rad sa nasilnim partnerima / počiniteljima nasiljaSavjetovalište radi tri dana u sedmici i to: ponedjeljkom, srijedom  i četvrtkom.

Psihološkom savjetovalištu "Medice" Zenica se u proteklih 23 godine obratilo 7.213 osobe.

Ukupan broj terapijskih sesija održanih sa ženama, djecom i muškarcima za proteklih 23 godine iznosio je 25.215, od toga 781 terapijske sesije sa korisnicima - muškarcima.
U periodu od januara do decembra 2016.godine u psihološkom savjetovalištu "Medica" Zenica po prvi put se obratilo 165 osoba, a ukupan broj terapijskih tretmana / sesija je iznosio 291 sesija.