Logo

Ekonomsko osnaživanje PDF Ispis E-mail
Riječ je o usvajanju znanja i vještina za frizerski, krojački i tapetarski zanat, kao i korištenje mašine za printanje na tekstilu i manikerski kurs. Ekonomsko osnaživanje traje po šest mjeseci u jednom ciklusu. Po završetku učesnice polažu završni ispit, nakon čega dobivaju certifikat od Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koji potom biva evidentiran u njihovim radničkim knjižicama.
Ekonomsko osnaživanje pomaže ženama da dođu do sigurnosti, potraže posao, ili pak radom u kući obezbijede sebi osnovna finansijska sredstva za život. Ovaj program kvalifikacija i prekvalifikacija, kao i ekonomskog osnaživanja, namijenjen je uglavnom ženama i djevojkama koje su preživjele neki od oblika traumatskih i nasilnih situacija, kao i porodično nasilje, ili se pak duže od 10 godina nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
U proteklih 25 godina u okviru "Medice" Zenica, 1 310 žena i djevojake su dobile državno prtiznat certifikat o položenim zanatskim obukama.
U 2017. godini, ukupno 70 žena i djevojka je uspješno završila ekonomsko osnaživanje, od kojih  17 žena i djevojaka  u okviru  edukativnog centra "Medice" Zenica, a 53 u sklopu organizovanja obuka na terenu, na području sela Zeničko -  dobojskog kantona ( Babino, Vareš, Kovanići).
Ekonomsko osnaživanje u ruralnim sredinama

U periodu od 2009 do 2017.godine godini realizirano je ekonomsko osnaživanje, kao i edukativne radionice iz psihosocijalne oblasti za žene i djevojke  u 25  sela, Arnauti i Briznik, Lokvine i Vrselje, Babino, Begov Han i Orahovica, Smajići, Kolići i Starina, Šerići, Vukotići, Bistrica, Kovači i Begov Han, Krivaja, Kovači i Mošćanica, Jastrebac, Novi Šeher, Vranduk, Mećevići, Kopice, Balačići, Pojske u saradnji sa mjesnim zajednicama općine Zenica.
Početkom 2013.godine, novi ciklus ekonomskog osnaživanja je otpočeo u 5 sela na području Zeničko-dobojskog kantona i to: Šerići, Vukotići, Bistrica, Begov Han i Kovači, kao i ciklus u edukativnom centru „Medice“ Zenica.
U okviru projekta ekonomskog osnaživanja u 2009, 2010, 2011 i 2012 godini, obavljena je i svečana dodjela certifikata ženama i djevojakama iz Arnauta i Briznika, Vrselja i Lokvina, Orahovice, Begovog Hana, Babina i Smajića , Kolića i Statine u prisustvu predstavika/ca Općine Zenica, Zavoda za zapošljavanje Zenica, medija, kao i saradnica "Medice" Zenica.
U toku 2011. i 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godine  održane su tri prezentacije rezultata Projekta „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja“ gdje se zajedno sa korisnicama ovog projekta, ali i partnerima, prijateljima i gostima  obilježila i globalnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, a  slogan globalne kampanje glasi  „Mirom u kući do mira u svijetu“. Prezentacija rezultata projekta „Održivi načini borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“ održana je 08.12.2011. godine u Hotelu „Zenica“ u Zenici, a 10.12.2012. godine u Hotelu „Dubrovnik“ Zenica, 10.12.2013. godine u Hotelu „Zenica“,.
U okviru prezentacija projekta upriličene su i  dvije „Modna revija“ kako bi se prezentirao samo dio modela namijenjenih  za različite prilike, proljeće, ljeto, jesen, zima. Modele su nosile  osnažene i educirane učesnice obuka za zanimanja kao i saradnice "Medice" Zenica,a modeli su nastali zahvaljući vrijednom radu i trudu polaznica obuka krojenja, šivanja, tapaciranja i frizerskog kursa u ruralnim sredinama, a koje su vodile instruktorice "Medice" Zenica.

U mjesecu februaru 2015. godine održana je prezentacija rezultata ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja. Za prezentaciju je upriličena i modna revija u kojoj su učestvovale polaznice iz ruralnih sredina koje su obuku pohađale u 2014. godini (Krivaja i Kovači – Općina Zavidovići) te polaznice obuka krojenja/šivenja/tapaciranja u edukativnom centru Medica Zenica. Sve polaznice su tokom revije predstavile radove koje su same sašile. Medica Zenica je 09.12.2016. organizovala prezentaciju rezultata ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja žena i djevojaka u edukativnom centru Medice Zenica i ruralnim sredinama na području Grada Zenica i općina Žepče i Maglaj. Tokom prezentacije prisutni su imali priliku da se više upoznaju o programu ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja koje Medica Zenica realizuje u edukativnom centru i ruralnim sredinama, a zatim su predstavljeni rezultati programa ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja tokom 2016. godine. Posebno značajno je i predstavljanje videa o programu ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanja „Snažne i odvažne“, te je prezentirano da je u toku 2016. godine Medica Zenica obezbijedila ukupno 34 paketa opreme za žene i djevojke. Prezentirane su i 3 nagrađene životne priče iz Pojska, Balačića i Kopica koje govore o diskriminaciji prema djevojčicama i ženama, o prednostima i pozitivnim promjenama koje su žene dobile od programa ekonomskog i psihosocijalnog osnaživanje, te o svakodnevnoj primjeni ljudskih prava.
Zapošljavanje
Jedan od primjera dobre saradnje i podrške u zapošljavanju žena i djevojaka je partnerstvo "Medice" Zenica sa Kantonalnom bolnicom u Zenici, gdje su u 2008. godini zaposlene 4 radnice, bivše korisnice  usluga Medice.
Nakon što je u 2009., 2010. I  2011. godini okončan ciklus ekonomskog osnaživanja u mjesnim zajednicama Arnauti, Briznik, Lokvine, Vrselje, Babino, Begov Han i Orahovica  16 žena i djevojaka se zaposlilo, dok njih 70 rade od kuće i ostvaruju prihod tako što svoje proizvode nude u lokalnoj zajednici, dok 62 žene i djevojke  rade za svoje i potrebe svojih porodica.
U svrhu kreiranja što boljih mogućnosti za zapošljavanje žena i djevojaka kao i osnaživanja žena da postanu konkuretna radna snaga na tržištu rada, "Medica" Zenica realizira i edukaciju u oblasti životnih vještina, pisanje biografije, motivacionog pisma, priprema za intervju, pravila ponašanja i oblačenja na radnom mjestu, javni itsupi itd.