Logo

„Vidljivi, informirani, snažni“ PDF Ispis E-mail
Od aprila 2009. godine  peer edukatori Medice Zenica, nastavili  su  sa edukativno-kreativnim radionicama za vršnjake  u inistitucijama i nevladinim organizacijama na teme: prepoznavanje nasilja, uspješna komunikacija, nenasilno rješavanje konflikta,  zalaganje za dječija prava i sl.
 
Održana edukacija o Rodno zasnovanom nasilju za predstavnike/ice općinskih i kantonalnih tijela PDF Ispis E-mail

Medica Zenica u partnerstvu sa Društvom socijalnih radnika ZE –DO kantona a uz finansijsku podršku UNIFEM-a (Razvojna agencija za žene Ujedinjenih naroda)  je u okviru projekta „Institucionalno jačanje i senzibiliziranje članova/ica općinskih  gender komisija, kantonalne komisije za ravnopravnost spolova Ze-Do kantona i predsjedavajućih vijeća općina Zeničko-dobojskog kantona o rodno utemeljenom nasilju“ održala trodnevnu edukaciju na Vlašiću  za predsjedavajuće Vijeća općina Ze-Do kantona i predsjednike/ce i članove/ice komisija za ravnopravnost spolova Ze-Do kantona u periodu od 25.09. do 27.09.2009. godine.

 
Održan prvi sastanak s ciljem realizacije projekta senzibiliziranja predstavnika/ica državnih tijela PDF Ispis E-mail

U okviru implementacije projekta „Institucionalno jačanje i senzibiliziranje članova/ica općinskih komisija, kantonalne komisije za ravnopravnost spolova Ze-Do kantona i predsjedavajućih Vijeća općina Zeničko-dobojskog kantona o rodno utemeljenom nasilju.“ izvršna direktorica Medice Zenica, Sabiha Husić, i predsjednik Društva socijalnih radnika ZE-DO kantona, Sead Brljevac, održali su sastanak 4. avgusta sa predsjedavajućim Vijeća općina ZE-DO kantona i članovima/icama komisija za ravnopravnost spolova ZE-DO kantona.

 
PROJEKAT EDUKACIJE I SENZIBILIZACIJE GENDER KOMISIJA I PREDSJEDAVAJUĆIH VIJEĆA OPĆINA PDF Ispis E-mail
Projekat „Institucionalno jačanje i senzibiliziranje članova/ica općinskih komisija i kantonalne komisije za ravnopravnost spolova Ze-Do kantona i predsjedavajućih vijeća općina Zeničko-dobojskog kantona o rodno utemeljenom nasilju“ je inovativni pristup edukaciji i podizanju svijesti glavnih aktera u donošenju odluka koje se tiču šire javnosti. Projekat obuhvaća rad sa članovima/icama općinskih komisija i kantonalne komisije za ravnopravnost spolova i predsjedavajućim općinskih vijeća na području Zeničko-dobojskog kantona, a implementaciju podržava međunarodna organizacija UNIFEM (United Nations Development Fund for Women).
 
Posjeta učesnicama Medicinih zanatskih obuka i edukacija na terenu PDF Ispis E-mail
U Medici Zenica je u junu mjesecu boravila Annette Dietschy, predstavnica Christlicher Friedensdiens, Bern – Švicarska, donatora koji finansijski podupire realizaciju projekta „Ekonomsko osnaživanje i psihosocijalna edukacija“ za žene i djevojke u ruralnim područjima zeničke općine.
 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 27 28 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL