Children’s house “Medica” Zenica: Educational, therapy and creative work with children

Since 1993 until the end of 2010, a total number of 1895 children took part in various activities of the children’s house of “Medica” Zenica (educational work, supportive and creative workshops, making awareness raising and promotional material, participation in public campaigns).

Children who stay in the children’s house “Medica” are children who directly or indirectly survived violence and trauma, children witness of violence and children who are at risk of being exposed to violence or exploited.  Apart from the regular program we created for children support-therapy work in safe environment whose goal is enabling children to acquire coping mechanisms for difficult situations, but also to learn to stand up for their rights and needs without hurting others

Children of “Medica” Zenica become active members of “Medica”, but also of the community through participation in and creation of activities that include children.

In 2008, 2009 and 2010 children in “Medica” implemented educational-creative peer workshops in nongovernmental organizations “Romano centro” Zenica, “Teachers without borders” Zenica and the public institution Dom porodica Zenica (local orphanage). In the past three years 344 children took part in these workshops.

The outcome of the children’s joint efforts is promotional material – calendar – created during the course of workshops which has been distributed on the occasion of the international campaign “16 Days of Activism against Gender Based Violence” and the “Human Rights Day” for the past three years.

Educational-creative workshops for children in rural areas

In 2010 “Medica” Zenica launched an initiative and organized 30 educational and creative workshops for children in 10 rural communities (Vrselje, Janjići, Babino, Vranduk, Tetovo, Arnauti, Nemila, Stranjani, Lokvine and Gorica). Educators from “Medica” Zenica, along with seven peer educators, 4 peer educators from the public home for children  “Dom i porodica” and 3 educators from “Medica” Zenica, conducted 3 workshops in each place, and the workshops were attended by a total of 794 children. Topics dealt with during the workshops were: children’s rights, communication, nonviolent conflict resolution and violence-prevention of violence.

In the past almost twenty-year period 757 children of different ages participated in the educational work and other activities in the children’s house “Medica” Zenica.

Nekoliko pokazatelja uspješnosti rada Dječijeg dnevnog centra

– U periodu od 23.08.2011. do 31.12.2011. ukupno 36 djece (18 djevojčica i 18 dječaka) starosne dobi do 18 godina podržano u Dječijem dnevnom centru, a u periodu 01.01.do 31.12.2012. godine. podžano ukupno 91 dijete (46 djevojčica i 45 dječaka) starosne dobi do 18 godina. U periodu od 01.01.-31.12.2016.godine, ukupno 40 djece (25 djevojčica i 15 dječaka) podržano u Dječijem dnevnom centru.
– U periodu od avgusta 2011.godine do kraja 2016.godine sa djecom korisnicima/ama Dječijeg dnevnog centra realizovano je ukupno 1 182 edukativno-suportivnih i kreativnih radionica
– U istom periodu upriličene 7 podjele novogodišnjih paketića za djecu korisnike Dječijeg dnevnog centra

“Medica”Zenica je za 17 djece korisnika i korisnica Dječijeg dnevnog centra obezbijedila identifikacione dokumente kao što su rodni listovi, pasoši, punomoći, kao i zdravstvene i đačke knjižice itd.„Medica“Zenica je u saradnji sa Pedagoškim zavodom Zenica posredovala da ukupno 11 djece korisnika (6djevojčica i 5dječaka) uključi uobrazovni sistem i to 5 djece (3 djevojčice i 2 dječaka) su nastavila sa redovnim školovanjem , , dok je 8 djece (5 djevojčica i 3 dječaka) uključeno u brzi program završavanja osnovne škole.

U saradnji sa Zavod Krog iz Slovenije „Medica“ Zenica je za 15 djece obezbijedila ljetovanje u Sloveniji u periodu 22.-28.07.2012.godine, dok je Medica Zenica u 2014. godini za djecu korisnike Dječijeg dnevnog centra obezbijeđeno zimovanje na Vlašiću u trajanju od 3 dana za ukupno 21 dijete, 10 dječaka i 11 djevojčica.

Djeca „Medice“Zenica postaju aktivni akteri u „Medici“, ali i u zajednici, putem participacije u planiranju i kreiranjua ktivnosti namjenjenih za djecu. Djeca koja su korisnici Dječijeg dnevnog centra „Medica“ Zenica aktivno su učestvovala u izradi promotivnog materijala u formi planera, koji sadrže i crteže djece i poruke na teme:dječija prava,komunikacija, nenasilno rješavanje konflikta i nasilje i trgovina ljudima.

Pored učešća i doprinosa djece u izradi promotivnog materijala-planera, djeca su aktivno učestvovala i u pripremama za javni događaj “modna revija” koji se održao 08.12.2011. i 10.12.2012.godine, u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, a sa ciljem prezentiranja rezultata projekta “Održivi koraci u suzbijanju nasilja u ruralnim sredinama”. Djeca su se aktivno pripremala kroz redovne probe koje su organizovane jednom sedmično.

Također, djeca korisnici/e servisa „Medice“ Zenica redovno obilježavaju

  • „Dan djece ulice“,
  • „Međunarodni dan djeteta- Dječija nedjelja“,
  • Međunarodni dan dječijih prava“
  • Kampanja „16 dana aktivizma brotiv rodno zasnovanog nasilja“,
  • „Dan ljudskih prava”

 

Prihvatilište/Prihvatna stanica
„Medica“ Zenica vodi Prihvatilište/Prihvatnu stanica od 23.08.2011.godine i do marta 2013.godine zbrinuto je i podržano ukupno 17 djece ( 9 djevojčica i 8 dječaka) koja su nađena na ulici, u skitnji, prosjačenju.

Tabelarni prikaz zbrinute djece u odnosu na spol i uzrast

Spol/Uzrastdo 3 god.

4god –

6god.

7god –

12god

13god –

15god

16god.-

18god

Ukupno
Djevojčice011349
Dječaci001528
Ukupno0128617

Tabelarni prikaz zbrinute djece u odnosu na institucije iz kojih su upućeni

Spol/InstitucijaCentar za socijalni rad ZenicaPolicijska uprava ZenicaCentar za socijalni rad VisokoUkupno
Djevojčice5409
Dječaci5128
Ukupno105217

Tabelarni prikaz zbrinute djece u odnosu na grad iz kojeg dolaze

Grad/spolDječaciDjevojčiceUkupno
Zenica5813
Visoko202
Modriča011
Mostar101
Ukupno8917

Edukativno-kreativne radionice za djecu u ruralnim sredinama

U 2010. godini, “Medica” Zenica realizovala i 30 edukativno-kreativnih radionica za djecu u 10 ruralnih sredina (Vrselje, Janjići, Babino, Vranduk, Tetovo, Arnauti, Nemila, Stranjani, Lokvine i Gorica).  Edukatori/ice iz “Medice” Zenica su zajedno sa 7 peer edukatora/ica, 4 peer edukatora iz JU Dom porodica i 3 edukatora/ice iz “Medice” Zenica, održali po 3 radionice u svakom mjestu, a radionicama je prisustvovalo ukupno 794-oro djece. Obrađivane teme tokom radionica su bile: dječija prava, komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba i nasilje-prevencija nasilja.

U proteklom s dvadesetogodišnjem periodu u okviru odgojno-obrazovnog rada i drugih aktivnosti kroz Dječiju kuću/Dječiji dnevni centar i rad na terenu zbrinuto, educirano i osnaženo je približno 2000 djece različitog uzrasta